iOstrowWlkp.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Reklama w Gazecie Internetowej


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu ostrowskiego.


Reklama w Gazecie Internetowej iOstrowWlkp.pl
Autopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Czwartek
18
lipiec
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
25
26
29

Reklama w Gazecie Internetowej iOstrowWlkp.pl
Ciekawostki

Nie masz skrzynki? Zapłacisz!

2019-01-28 08:01:00

Zdjęcie: Archiwum
Czy wiesz, że brak oddawczej skrzynki pocztowej może kosztować Cię nawet ...10 tys. zł? Co więcej, jej budowa i zamocowanie powinno spełniać odpowiednie wymogi.

Z brakiem oddawczych skrzynek pocztowych borykają się listonosze, doręczyciele przesyłek oraz pracownicy urzędów doręczający korespondencję. Co więcej, samo jej umieszczenie i zabezpieczenie także powinno być zgodne z przepisami.

Posiadanie skrzynki pocztowej jest obowiązkiem, który na mieszkańców nakłada ustawa. Dodatkowego znaczenia nabrały one wraz z wejściem przepisów dotyczących RODO.

 

Dla kogo skrzynka?

Prawo pocztowe dotyczące obowiązku jej posiadania

Art. 40.

1. Właściciel lub współwłaściciele nieruchomości – są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra  Administracji i Cyfryzacji.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:

1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;       

2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

Art. 127.

1. Karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów o  której jest mowa w Art. 40.

 

Jak powinna wyglądać skrzynka pocztowa?

Rozporządzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji

§ 2.

1. Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej, zwanej dalej „skrzynką”, oraz materiał, z którego jest wykonana, zapewnia ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

2. Elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych pozbawione są ostrych krawędzi.

3. Elementy skrzynki ulegające uszkodzeniu w trakcie użytkowania są wykonane w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę lub uzupełnienie.

§ 3.

1. Wielkość skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach 229 mm x 324 mm.

2. Pojemność skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm.

3. Wymiary otworu wrzutowego skrzynki wynoszą:

1) szerokość:

a) nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki,

b) nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią przesyłki;

2) wysokość – nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 45 mm.

4. Konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki zabezpiecza przesyłki listowe przed wyjęciem przez ten otwór.

§ 4.

1. Skrzynkę oznacza się cyframi arabskimi, zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości, w sposób umożliwiający jednoznaczne jej przyporządkowanie do budynku lub wyodrębnionych w nim lokali, jeżeli posiadają osobny adres.

2. Skrzynkę przeznaczoną dla adresata będącego osobą niewidomą lub ociemniałą oznacza się w sposób umożliwiający adresatowi jej identyfikację.

§ 5. Skrzynka zamykana jest niepowtarzalnym kluczem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi.

§ 6.

1. Skrzynki lub ich zestawy umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych.

2. W budynku wielorodzinnym z kilkoma wejściami przy każdym z nich może być zainstalowany zestaw skrzynek z liczbą skrzynek odpowiadającą liczbie lokali znajdujących się w danej części budynku.

3. Dodatkowo jedna skrzynka może być przeznaczona na zwroty przesyłek listowych. Skrzynkę tę oznacza się napisem „ZWROTY”.

4. Skrzynki lub ich zestawy instaluje się w sposób trwały nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki.

5. W budynku wielorodzinnym skrzynki znajdujące się najniżej w zestawie skrzynek przydziela się osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

§ 7. Dla operatorów pocztowych miejscem dostępu do skrzynki jest otwór wrzutowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, z wyłączeniem skrzynek, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, do których dostęp jest zapewniony zgodnie z art. 66 i 67 tej ustawy.

§ 8. Skrzynki z otworem wrzutowym o wysokości niższej niż określona w § 3 ust. 3 pkt 2 zainstalowane zgodnie z przepisami dotychczasowymi mogą być użytkowane do momentu ich fizycznego zużycia i wymiany skrzynki albo wymiany jej elementu konstrukcyjnego z otworem wrzutowym.

 

:
Źródło: skrzynka, pocztowa, przepisyReklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl


Reklama SMOK AUDIO
Reklama na temat możliwości zamieszczenia ogłoszenia o pracę

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Reklama w Gazecie Internetowej iOstrowWlkp.pl

Reklama w Gazecie Internetowej iOstrowWlkp.pl


Reklama w Gazecie Internetowej iOstrowWlkp.pl

iOstrowWlkp.pl reklamy iOstrowWlkp.pl reklama w sieci gazet